คำตอบโดย อาจารย์ฟารีด เฟ็นดี้


ปลาฉลาม กินได้หรือไม่

ขอทำความเข้าใจก่อนว่า...เรื่องของฮาลาล-ฮารอมนี้โต๊ะครูออกฮุก่มเองไม่ได้ จะฮาลาลหรือฮารอมไม่ได้อยู่ที่การรับรองของอาจารย์ท่านใด เมื่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์กำหนดอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น และก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่นัฟซูของผู้รู้ท่านใดอีกด้วย หากผู้รู้ไม่มีนัฟซูจะกิน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะฮารามสำหรับบุคคลอื่น ถ้าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์บอกว่าเป็นที่อนุมัติ
ปลาฉลาม คือสัตว์ทะเล มีหลายพันธ์ มีทั้งดุร้ายโดยสัญชาติญาณ และไม่ดุร้าย มีทั้งที่กินสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ขวางหน้า และมีทั้งที่กิน แพลงค์ตอน และสัตว์ทะเลเล็กๆ เป็นอาหาร แต่ไม่ว่ามันจะกินอะไร หรือมันจะดุร้ายหรือไม่ มันก็คือสัตว์ทะเลประเภทหนึ่ง
พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวว่า
أحل لكم صيد البحر وطعامه متعا لكم وللسيارة
“เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าซึ่งสัตว์ทะเลที่ถูกล่าและอาหารจากทะเล เพื่อเป็นปัจจัยแก่พวกเจ้าทั้งที่อยู่โดยปกติและทั้งผู้ที่เดินทาง” ซูเราะห์อัลมาอิดะห์ อายะห์ที่ 96

อบูฮุรอยเราะห์ รอฏิยัลลอฮุอันฮุ รายงานว่า มีชายผู้หนึ่งถามท่านนบีว่า โอ้รอซูลของอัลลอฮ์ พวกเราเดินทางในทะเลโดยที่มีน้ำจืดน้อย ถ้าเราจะนำมันมาทำน้ำละหมาดก็จะไม่มีดื่ม พวกเราจะเอาน้ำทะเลทำน้ำละหมาดได้หรือไม่ ท่านนบีมูฮัมหมัด ได้กล่าวว่า
هو الطهور ماؤه الحل ميتته
“น้ำทะเลนั้นสะอาด สัตว์ทะเลที่ตายก็เป็นที่อนุมัติ” บันทึกโดยติรมีซีย์ กิตาบุตตอฮาเราะห์ ฮะดีษที่ 63

ขอทำความเข้าใจต่ออีกนิด บางท่านให้ความหมายฮะดีษข้างต้นว่า الحل ميتته หมายถึงสัตว์ที่ตายในทะเล ซึ่งคำพูดนี้ดูจะไม่ตรงตามเป้าหมายของฮะดีษสักเท่าไหร่ เพราะคำว่า
สัตว์ทะเลที่ตาย กับคำว่า สัตว์ที่ตายในทะเล มีความหมายแตกต่างกัน
หากหมูวิ่งลงไปตายในทะเล ก็ไม่ฮะลาลครับ หรือไก่ที่เขาเอาไปทิ้งทะเล โดยไม่ได้เชือดก็ไม่ฮาลาลเช่นเดียวกัน เพราะนบีไม่ได้พูดว่า สัตว์ที่ตายในทะเล แต่หมายถึงสัตว์ทะเลที่ตายต่างหาก และไม่ว่ามันจะตายในทะเล หรือจะตายบนบก มันก็คือสัตว์ทะเลอยู่วันยังค่ำ
ฮาลาลครับ....สัตว์ทะเลทุกชนิดเป็นที่อนุมัติ

ปลาฉลาม กินได้หรือไม่

ผู้ชายใส่แหวนทองคำขาว ต้องห้ามหรือไม่

ความจริงแล้วทองคำ (เหลือง) กับทองคำขาว เป็นแร่คนละตระกูล ซึ่งมีที่มาและมีลักษณะแตกต่างกัน โดยทองคำ (เหลือง) นั้นเป็นแร่ที่พบจากใต้ดิน ส่วนทองคำขาวนั้นไม่ทราบแหล่งกำเนิดที่แน่นอน เพียงแต่สันนิฐานกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุกาบาต ที่ตกลงมาจากฟ้าดังเช่นดาวตกหรือผีพุ่งใต้ ค้นพบในแถบอัฟริกา มีชื่อเรียกเฉพาะว่า พลาตินั่ม ลักษณะที่โดดเด่นคือสีขาวบริสุทธิ์ มีความคงทนแข็งแรง ชาวยุโรปได้นำ พลาตินั่มมาจากอัฟริกา โดยเอามาหลอมเป็นภาชนะ เป็นของใช้ในพระราชวัง และที่สเปนก็เคยประกาศให้ พลาตินั่มเป็นของใช้สำหรับพระราชาโดยเฉพาะ ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของ พลาตินั่ม ก็คือ น้ำหนักเพียงหนึ่งกรัมสามารถนำมารีดเป็นเส้นได้ยาวถึงสองเมตร ประกอบกับที่มีความขาวบริสุทธิ์คงที่ ดังนั้นพลาตินั่มจึงเป็นที่นิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับอีกด้วย และเหตุที่เป็นของมีค่าหายากจึงทำให้ พลาตินั่ม มีราคาแพงกว่าทองคำ (เหลือง) ถึงแปดเท่า และถูกขนานนามว่า ทองคำขาว เมื่อทั้งสองเป็นแร่คนละชนิด มีแหล่งที่มาและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน จึงทำให้ทองคำ (เหลือง) และพลาตินั่ม หรือทองคำขาว มีหุก่มที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งผมเองก็ยังไม่พบว่านักวิชาการท่านใดได้นำเอาแร่ทั้งสองชนิดนี้มากิยาส (เปรียบเทียบเพื่อให้ได้หุก่มเดียวกัน) ดังนั้นผู้ชายใส่แหวนที่ตัวเรือนทำมาจากทองคำขาว จึงไม่เป็นที่ต้องห้าม

ผู้ชายใส่แหวนทองคำขาว ต้องห้ามหรือไม่

2020. Thaisunnah.com