คำตอบโดย อาจารย์ฟารีด เฟ็นดี้


ผ่อนกับไฟแนนซ์ได้มั้ย

ไฟแนนซ์คือธุรกิจที่แสวงหากำไรจากดอกเบี้ย ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยที่ผ่อนชำระปกติพร้อมเงินต้นหรือดอกเบี้ยปรับล่าช้า จากการผิดนัดชำระตามวันและเวลาที่กำหนดกันไว้ ฉะนั้นการทำนิติกรรมใดๆ กับไฟแนนซ์ก็คือการเอาตัวเข้าไปผูกพันกับดอกเบี้ยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
พระองค์อัลลอฮ์ ได้ทรงกล่าวว่า
وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرَبَا
“และพระองค์อัลลอฮ์นั้นทรงอนุมัติการค้าขาย แต่ห้ามเรื่องดอกเบี้ย” ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 275

การที่ผู้ถามอ้างว่าถ้าผ่อนชำระปกติโดยไม่ผิดสัญญาก็ไม่เป็นไร เพราะถือว่าไม่เป็นดอกเบี้ยนั้น เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะการชำระปกตินี้มีดอกเบี้ยที่ควบรวมกับเงินต้นไว้แล้ว ตัวอย่างเช่น นาย ก ซื้อรถยนต์คันหนึ่งราคา 300,000.- บาท โดยชำรำเงินสดให้กับบริษัทรถยนต์เป็นเงิน 50,000 บาทและยังคงเหลือยอดค้างชำระที่นาย ก ต้องจ่ายให้แก่บริษัทรถยนต์อีก 250,000.- บาท (นี่คือยอดเงินต้นของกรณีนี้) ดังนั้นบริษัทรถยนต์จึงให้ทำการจดนิติกรรมกับบริษัทไฟแนนซ์ หรือพูดง่ายๆว่า กู้เงินไฟแนนซ์ 250,000.- บาทเพื่อชำระให้แก่บริษัทรถยนต์ ด้วยวิธีการเช่าซื้อและถูกบังคับประกัน
การเช่าซื้อ หมายถึง รถยนต์คันดังกล่าวนี้จะถูกจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อบริษัทไฟแนนซ์ (คือไฟแนนซ์เป็นเจ้าของ) ส่วนนาย ก ผู้เช่าซื้อนั้นได้รับสิทธิ์ครอบครอง จนกว่านาย ก จะผ่อนชำระให้แก่ไฟแนนซ์จนครบถ้วนเสียก่อน จึงจะทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เป็นของ นาย ก อย่างถูกต้อง
เมื่อรถยนต์ที่เช่าซื้อนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของไฟแนนซ์ แน่นอนว่า เขาต้องบังคับให้ผู้เช่าซื้อทำประกันภัย ในระหว่างการผ่อนชำระ โดยผู้เอาประกันก็คือไฟแนนซ์ ผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์นั่นเอง
วิธีการคิดคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยจากการเช่าซื้อในครั้งนี้คือ เงินต้นคูณด้วยดอกเบี้ย คูณด้วยจำนวนปีที่ต้องการผ่อนชำระ หารด้วยจำนวนเดือนที่ผ่อนชำระดังนี้
เงินต้น 250,000.- บาท คูณด้วย ดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี (โดยประมาณ) เท่ากับปีละ 20,000 บาท ระยะเวลาผ่อน 3 ปีเท่ากับดอกเบี้ยทั้งหมด 60,000.-บาท รวมเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดเป็นเงิน 310,000.- บาท หลังจากนั้น หารด้วยจำนวนเดือนที่ผ่อนชำระคือ 36 เดือน จะได้ยอดผ่อนชำระเดือนละ 8,612.- บาท
ในยอดผ่อนชำระรายเดือนจำนวน 8,612.- บาทนี้ มีเงินต้นอยู่ 6,945.- บาท และดอกเบี้ย 1,667.- บาท จะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยนี้ เป็นอัตราคงที่ตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายที่ผ่อนชำระ แม้จะผ่อนชำระไปแล้ว 10 เดือนก็ไม่ทำให้อัตราดอกบี้ยลดลงแต่ประการใด เนื่องจากว่าได้นำเอาดอกเบี้ยทั้งหมดไปควบรวมกับเงินต้นไว้ก่อนหน้านี้แล้ว หรือกล่าวได้ว่า ต้นลดแต่ดอกไม่ลด โหดกว่าดอกเบี้ยธนาคารหลายเท่านัก
ที่กล่าวมานี้คืออัตราการผ่อนชำระปกติโดยไม่ได้ผิดสัญญาเช่าซื้อ ที่ผู้ถามได้ฟังมาว่าถ้าไม่ผิดสัญญาก็ไม่เป็นไร แต่ที่จริงแล้วการไม่ผิดสัญญานี้มันมีทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายรวมกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องฮารอม แน่นอน
แต่หากผิดสัญญาเช่าซื้อ ก็ต้องเจอเบี้ยปรับล่าช้าอีก อย่างนี้คือ ฮารอม ซ้ำซ้อน

ผ่อนกับไฟแนนซ์ได้มั้ย

ทำแท้งได้หรือไม่?

การทำแท้งด้วยความจำเป็นจะบาปหรือไม่ เช่นแม่มีโรคประจำตัว
โดยพื้นฐานเดิมๆ แล้วอิสลามห้ามฆ่าชีวิตใดๆ ที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดของศาสนา เหมือนอย่างที่พระองค์อัลลอฮ์ได้กล่าวว่า ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق “และพวกเจ้าอย่าได้ฆ่าชีวิตใดที่อัลลอฮ์ทรงห้าม นอกจากด้วยความเป็นธรรม” ซูเราะห์อัลอันอาม อายะห์ที่ 151 คำว่าด้วยความเป็นธรรมนั้น หมายถึงอนุญาตให้ฆ่าได้เฉพาะที่เป็นไปตามข้อกำหนดของศาสนานั้น เช่นเพชรฆาตที่ต้องสังหารตามคำพิพากษา อย่างนี้เป็นต้น ส่วนการทำแท้ง ก็ถือว่าเป็นการฆ่าชีวิตด้วยเช่นกัน ไม่ว่าเด็กในท้องจะมีอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าสีเดือนก็ตาม นอกจากด้วยเหตุของความจำเป็น เช่นแม่มีโรคประจำตัว หรือครรภ์เป็นพิษ ที่แพทย์วินิจฉัยด้วยความรอบคอบแล้วว่า ถ้าเอาเด็กไว้แม่อาจเสียชีวิต หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง จึงจะถือว่าเป็นที่อนุมัติให้กระทำได้ แต่ขอบเขตของความจำเป็นนี้ต้องถึงขั้น ชีวิตแลกด้วยชีวิต

ทำแท้งได้หรือไม่?

2020. Thaisunnah.com