เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ทำงานได้ด้วยโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ เราเขียนโปรแกรมหรือสร้างซอฟท์แวร์เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการ การเขียนโปรแกรมต้องอาศัยภาษาโปรแกรม ซึ่งมีมากมายหลายภาษา แล้วแต่คนจะคิดขึ้นมา เช่นภาษา A, B, C, C++, C#, R, python, java, swift, dart และอื่นๆ การเขียนโปรแกรมต้องอาศัยเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการสร้างโปรแกรม เช่น VS Code, VStudio, Android Studio, และ Xcode เป็นต้น ภาษาโปรแกรมระดับสูงที่ทำงานได้เร็วที่สุดคือภาษา C++ แต่ปัจจุบัน การเริ่มเรียนโปรแกรมภาษาแรกมักจะเริ่มด้วย python เพราะสะดวกหรือใช้งานง่าย ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากมาย ใช้วิธีการแปลภาษาทีละคำสั่ง แต่ถ้าจะเรียนรู้โปรแกรมแบบลึกๆ ควรจะเรียน C++ จะดีที่สุด ยกตัวอย่างการเขียนคำสั่ง บวกลบเลข และสตริง ถ้าเป็น python ก็เขียนแบบนี้ได้เลย

อันดับแรก ให้ดาวโหลดและติดตั้ง Visual Studio Code ตามลิงค์นี้

จากนั้นก็ให้เปิด VSCode และติดตั้ง extension python และ c++

เปิด VSCode แล้วสร้างไฟล์ชื่อ first.py

n = "อิบรอฮีม"
w= 60
b = 110.5
h = w + b 
print("ฉันชื่อ ",n," น้ำหนัก ",w," ก.ก."," ส่วนสูง ",h," ซ.ม.")

ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม python ที่เขียนด้วย code

python

รันโปรแกรม ให้กดปุ่มรันรูปลูกศรสีเขียว ตามรูป

runpython

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

ฉันชื่อ อิบรอฮีม น้ำหนัก 60 ก.ก. ส่วนสูง 170.5 ซ.ม.
โปรแกรมทำงานตั้งแต่บรรทัดแรก จนบรรทัดสุดท้าย การทำงานของไพทอนเป็นการแปลทีละบรรทัดหรือ Interpreter ไม่จำเป็นต้องมี main() เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นหรือ { } เพื่อกำหนดขอบเขตของการโปรแกรม ไม่ต้องบอกชนิดของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูล จะเห็นว่า n,w,b,h ไม่ได้บอกชนิดว่าเป็นสตริง จำนวนเต็ม หรือจำนวนจริงมีจุดทศนิยม และคำสั่งแบบหนึ่งคำสั่ง หนึ่งบรรทัด ก็ไม่ต้องจบคำสั่งด้วยสัญญลักษณ์พิเศษ ; แบบนี้มันง่าย แต่อาจจะขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องชนิดของข้อมูล การเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในหน่วยความจำ

แต่ถ้าเป็น C++ ต้องการผลลัพธ์แบบเดียวกัน ต้องเขียนแบบนี้

เปิด VSCode แล้วสร้างไฟล์ชื่อ first.cpp

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    string n = "อิบรอฮีม";
    int w= 60;
    float a = 110.5;
    double h = w + a ;
    cout<<"ฉันชื่อ " << n << " น้ำหนัก " << w << " ก.ก." << " ส่วนสูง " << h << " ซ.ม." << endl;
}

ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม c++ ที่เขียนด้วย code

cpp

รันโปรแกรม ให้กดเมนู Terminal->Run Build Task...

code จะทำการคอมไฟล์ first.cpp และสร้าง executable file ชื่อ first หรือ first.exe

ให้ทำการรันไฟล์ first หรือ first.exe จากหน้าต่างเทอมินอลตามรูป

runcpp

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

ฉันชื่อ อิบรอฮีม น้ำหนัก 60 ก.ก. ส่วนสูง 170.5 ซ.ม.

ผลลัพธ์เหมือนกัน แต่ C++ ต้องเขียนคำสั่งมากกว่า เช่นต้องบอกว่าต้องใช้ไลบรารีอะไร สำหรับประกาศชนิดของตัวแปร string หรือการเรียกใช้งาน cout และ endl เช่นไลบรารี iostream มีการประกาศและสร้าง string, cout และ endl เป็นต้น
นอกจากนั้น ยังต้องบอกว่าชื่อต่างๆมาจากที่ไหนหรือคลาสไหน เช่น namespace std เป็นที่รวมของชื่อ string, cout และ endl ถ้าไม่กำหนดชื่อของ namespace std ก็ต้องเขียนชื่อเต็มตอนเรียกใช้ชื่อนั้นๆ เช่น std::string, std::cout และ std::endl เป็นต้น ที่สำคัญ ภาษา C++ จะกำหนดจุดเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมด้วย main() { } และกำหนดขอบเขตการทำงานทั้งหมดจะอยู่ภายใน { } ของ main() เท่านั้น ดูเหมือนภาษา C++ จะยุ่งยากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถเข้าใจ ที่ไปที่มาของชื่อต่างๆในโปรแกรม รวมไปถึงชนิดของข้อมูล จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด และขอบเขตการทำงานของโปรแกรม
การทำงานของ C++ จะทำงานโดยแปลทั้งโปรแกรม หรือคอมไพล์ ทุกอย่างใน main() แล้วสร้างเป็นรหัสไบนารี หรือ executable code ที่ทำงานซ้ำหรือรันได้โดยไม่ต้องแปลภาษาทุกครั้งที่รันโปรแกรมทำงาน ยกว้นว่าจะมีการปรับเปลี่ยนคำสั่งในโปรแกรม ซึ่งต่างจากไพทอน ที่ต้องแปลภาษาใหม่ทีละบรรทัด ทุกครั้งที่ต้องการรันโปรแกรม ดังนั้นประสิทธิภาพการทำงานของ C++ ย่อมดีกว่าและเร็วกว่าไพทอน


แนะนำ C++ และ Python


C++

C++ เป็นภาษาที่ทำงานได้หลายแพลตฟอร์ม สำหรับพัฒนาโปรแกรมในทุกๆด้าน เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสร้างภาษาอื่นๆ
C++ ถูกสร้างขึ้นโดย Bjarne Stroustrup ในปี คศ 1979 ที่ Bell Labs, USA โดยการพัฒนาต่อจากภาษา C
C++ เป็นภาษาระดับกลาง ที่ช่วยให้นักพัฒนาเข้าถึงทรัพยากรและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการควบคุมฮาร์ดแวร์ หน่วยความจำ และทรัพยากรต่างๆของระบบ
C++ เป็นภาษาที่ต้องใช้สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพหรือวิศกรซอฟต์แวร์
C++ ทำให้เราเรียนรู้การโปรแกรมในเชิงลึก การแปลโปรแกรม compiler การเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรม linker การโหลดโปรแกรม loader ชนิดต่างๆของข้อมูล different data types วิธีการเก็บข้อมูลตัวแปรในหน่วยความจำ storage classes ช่วงชีวิตของตัวแปร lifietime และการมองเห็น visibility การเกิดและการตายของวัตถุ constructor and destructor

Python

เนื่องจากความง่ายดายและสะดวกในการใช้งาน ทำให้ไพทอนเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
ไพทอนถูกสร้างโดย Guido van Rossum และเปิดให้ใช้งานในปี คศ. 1991
ไพทอนเป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้สร้างโปรแกรมสำหรับทำงานดังนี้
การสร้างเวปฝั่งเซิฟเวอร์ web development (server-side) การสร้างซอฟแวร์ต่างๆ software development, การสร้างโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ mathematics และการสร้างโปรแกรมระบบด้วยสคริปต์ system scripting

ต่อไป เราจะเรียน และเปรียบเทียบภาษา C++ ควบคู่ไปกับ python เริ่มต้นด้วยโครงสร้างของโปรแกรม (program outline) การรับข้อมูลเข้า (input) วิธีการในการประมวลผล(process) และการแสดงผลลัพธ์ (output)

โครงสร้างของโปรแกรม (program outline)

C++


Python


วิธีการรับข้อมูลเข้า (input)

C++
Python

วิธีการประมวลผล (process)

C++
Python

วิธีการแสดงผลลัพธ์ (output)

C++
Python

2021. mmunlin.com

:225:32192132132727284321921321327272824321921321327272824