เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 1. บูตวินโดส์ 10 ไม่ได้ Stop code: SYSTEM_PTE_MISUSE
 2. เมื่อมีการเปลี่ยนดิสก์ใหม่ ต้องการติดตั้งวินโดส์ หรือไม่สามารถบูตวินโดส์ได้ โดยแจ้งข้อผิดพลาดว่า Stop code: SYSTEM_PTE_MISUSE ตามรูป เมื่อบูตใหม่ก็จะกลับมาที่หน้าต่างอันนี้อีก
  SYSTEM_PTE_MISUSE

  ปัญหานี้เกิดจากระบบความมั่นคงปลอดภัยของเมนบอร์ดที่เรียกว่า PTT (Platform Trust Technology) ซึ่งถ้าเปิดใช้งานอาจจะไม่เข้ากันกับวินโดส์ เลยบูตไม่ได้ ก็ให้เข้าไปปิดการใช้งาน PTT ใน BIOS Setup โดยในตัวเลือก Intel Platform Trust Technology ให้เปลี่ยนจาก Enabled เป็น Disabled ตามรูป แล้วให้บันทึกและบูตเครื่องใหม่
  Disabled Intel PTT

 3. SSD (Solid State Drive/Disk), HDD
 4. ดิสก์แบบ External SSD จะมีความคงทนมากกว่าดิสก์แม่เหล็กแบบพกพาหรือ External HDD ทั่วไป เพราะโครงสร้างของ SSD จะมีลักษณะเหมือนกับ Random Access Memory (RAM) แต่ SSD เก็บข้อมูลได้แม้ไม่มีไฟเลี้ยง ส่วน HDD เก็บข้อมูลด้วยจานแม่เหล็กแบบกลไก มีการเคลื่อนที่ไปมาของหัวอ่านดิสก์แม่เหล็ก ไม่คงทนต่อการตกกระทบ ตามรูป
  SSD, HDD

  แต่อย่างไรก็ตามวิธีการเก็บข้อมูลของไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆ บนดิสก์ SSD และ HDD จะเหมือนกันคือต้องมีการฟอเมตเพื่อสร้างตารางเก็บไฟล์หรือ File Allocation Table ซึ่งตารางนี้จะเก็บชื่อไฟล์และหมายเลขบล้อคหรือตำแหน่งของไฟล์นั้นในดิสก์ ถ้าตารางเก็บไฟล์เสียหาย ก็จะทำให้อ่านข้อมูลไฟล์นั้นๆบนดิสก์ไม่ได้ แม้ว่าข้อมูลของไฟล์ยังคงอยู่บนดิสก์
  โดยปกติไฟล์ที่ถูกสร้างบนดิสก์จะอยู่ที่เดิมตลอด แม้ว่าจะถูกลบไปแล้ว เพราะการลบไฟล์ ไม่ได้เป็นการลบจริงๆเพียงแต่บอกว่าบล้อคที่ไฟล์นั้นเก็บอยู่สามารถใช้เก็บไฟล์อื่นได้ ถ้าไม่มีไฟล์อื่นมาเขียนทับ ไฟล์เดิมยังคงอยู่แม้ว่าจะถูกลบ จึงทำให้สามารถกู้คืนไฟล์ได้เสมอ ถ้าไม่ถูกเขียนทับ
  การสร้างไฟล์ใหม่คือการปรับปรุงตารางของบล้อคไฟล์บนดิสก์ โดยถ้าไม่มีบล้อคว่างก็จะไปเขียนทับบล้อคของไฟล์ที่ถูกลบ ดังนั้นถ้าระหว่างที่มีการปปรับปรุงตาราง ถ้าเกิดไฟดับหรือสายหลวม หลุด ก็อาจจะทำให้โครงสร้างตารางเก็บไฟล์ของ SSD หรือ HDD เสียหายได้เหมือนกันและทำให้ไม่สามารถอ่านไฟล์ใดๆบนดิสก์ได้เลย เช่นถ้าอ่านดิสก์ไม่ได้ อาจจะมีข้อความขึ้นว่า e:\ is not accessible. The disk structure is corrupted and unreadable. ตามรูป
  อ่านดิส์ไม่ได้

  ในกรณีแบบนี้ เราสามารถซ่อมระบบไฟล์หรือตารางเก็บไฟล์ได้ด้วยคำสั่งซ่อมดิสก์ โดยเปิดหน้าต่าง command prompt แบบ admin ตามรูป
  Command Prompt

  แล้วพิมพ์คำสั่ง chkdsk e: /f /r เพื่อซ่อมดิส์ในไดร์ e ตามรูป
  ซ่อมดิสก์

  โดยตราบใดที่เรายังมองเห็นดิสก์ไดร์ แต่อ่านไม่ได้ เรายังสามารถซ่อมได้ แต่ถ้าไม่มีข้อมูลสำคัญ จะฟอแมตใหม่เลยก็ได้เหมือนกัน
  ถ้าดิสก์มีขนาดใหญ่เช่น 500G หรือ 1T และมีข้อมูลเต็ม อาจจะต้องใช้เวลาซ่อมนาน ตั้งแต่ 1-12 ชม ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลบนดิสก์ เพราะต้องตรวจสอบดิสก์ใหม่ทั้งก้อนทุกบล้อค

 5. ซีพียู CPU
 6. ภายใน cpu ประกอบด้วย หน่วยควบคุมการทำงาน Control Unit (CU) หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ Arithmetic and Logic Unit (ALU) และหน่วยเก็บข้อมูล Memory Unit (Registers and Caches) ตามรูป
  ซีพียู CPU

 7. คอมพิวเตอร์ Computer
 8. คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วนคือ 1. cpu (central processing unit) หรือหน่วยประมวลผลกลาง 2. memory หรือหน่วยความจำ Random Access Memory (RAM) 3. input unit หรือหน่วยรับข้อมูลเข้า เช่นคีย์บอร์ด เมาส์ 4. output unit หรือหน่วยแสดงผลข้อมูล เช่นหน้าจอ ตามรูป
  คอมพิวเตอร์ Computer

 9. สัญญาณนาฬิกา Clock Cycle
 10. cpu หรือ central processing unit ถูกกำหนดให้ทำงานโดยอาศัยรอบสัญญาณนาฬิกา (clock cycle) โดยการทำงานจบแต่ละคำสั่งเรียกว่า instruction cycle (IC) ในแต่ละคำสั่งก็จะประกอบด้วยหลายๆ machine cycle (MC) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการโหลดคำสั่ง fetch cycle (FC), และการประมวลผลคำสั่ง execute cycle (EC), ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะอาศัยสัญญาณนาฬิกา clock cycle หรือ timing diagram (T) เป็นตัวกำหนดรอบการทำงาน ตามรูป
  สัญญาณนาฬิกา

2021. mmunlin.com