วิธีจดทะเบียนโดเมนเนม 0 บาท

 1. เปิดเวปไซต์ freenom.com ตามรูป


 2. ใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการจดทะเบียน เช่น drmud แล้วกดปุ่ม Check Availability ถ้าชื่อถูกใช้ไปแล้วก็ให้ใส่ชื่อใหม่ที่ไม่ซ้ำ 3. เลือกโดเมนที่ราคา 0 บาทที่ต้องการหรือจะเลือกทั้งหมดก็ได้ แล้วกดปุ่ม Checkout

 4. เลือกระยะเวลาที่ใช้ฟรีเป็น 12 แล้วกดปุ่ม Continue 5. ใส่ชื่ออีเมล์ของเรา สำหรับตรวจสอบตัวตน เช่น myfreenom61@gmail.com แล้วกดปุ่ม Verify My Email Address 6. เปิดอีเมล์ แล้วกดลิงค์เพื่อยืนยันอีเมล์

 7. กรอกรายละเอียด ที่อยู่ อีเมล์ รหัสผ่าน ของเราเท่าที่จำเป็น แล้วกดปุ่ม Complete Order 8. กดปุ่ม Click here to go to Client Area 9. ใส่ชื่ออีเมล์และรหัสผ่านที่กำหนดในขั้นตอน กรอกรายละเอียดที่อยู่ อีเมล์ รหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม Login 10. ที่ client area กดเมนู Services—>My Domain


 11. กดปุ่ม Manage Domain, e.g. manage drmud.ml


 12. เลือกเมนู Management Tools.


 13. ถ้ามีเวปไซต์อยู่แล้ว ก็กำหนดโดเมนให้ชี้ไปที่เวปนั้นๆ โดยเลือกเมนู URL Forwarding


 14. ใส่ชื่อเวปไซต์ที่ต้องการให้โดเมนชี้ไป เช่น thaisunnah.com และเลือก select Redirect ตรง Forward Mode แล้วกดปุ่ม Set URL


 15. คอยสัก 1 นาที แล้วเปิดบราวเซอร์เพิ่อทดสอบโดเมน โดยพิมพ์ชื่อโดเมนเช่น drmud.ml


 16. บราวเซอร์จะเปิดเวปไซต์ที่เรากำหนดให้โดเมนนี้ชี้ไป เช่น thaisunnah.com


2020. mmunlin.com