วิธีจดทะเบียนเวปโฮสติ้ง 0 บาท

 1. เปิดเวปไซต์ freehosting.com ตามรูป


 2. กดปุ่ม SIGN UP เพื่อลงทะเบียนสมัครเวปโฮสติ้ง แล้วกดปุ่ม Order Now ในช่อง Free Hosting


 3. ในหน้า Choose a Domain... ให้เลือก I will use my existing domain and update my nameservers เพราะเราจะใช้ชื่อโดเมนของเราเองที่จดทะเบียนมาแล้ว ให้ใส่ชื่อโดเมนที่จดมาแล้ว เช่น munlin.tech แล้วกดปุ่ม Use

  หมายเหตุ freehosting.com ไม่อนุญาติให้ใช้ free domain ในการสร้างบัญชีฟรีโฮสติ้ง ดังนั้นให้จดทะเบียนโดเมนเนม 40 บาท เช่น pubweb.tech ที่ hostinger.com หรือใช้โดเมน .com ทีเคยจดทะเบียนไว้แล้วก็ได้ 4. ในหน้า Configure และ Order Summary ให้กดปุ่ม Continue


 5. ในหน้า Review & Checkout ให้กดปุ่ม Checkout


 6. ในหน้า Checkout ให้ใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ชื่ออีเมล์ และรหัสผ่าน เช่น munlin8@gmail.com ส่วน Payment Details ให้เลือก Pay later แล้วกดปุ่ม Complete Order
 7. ในหน้า Order Confirmatiom ให้กด Continue To Client Area


 8. เปิดอีเมล์ แล้วกดลิงค์เพื่อยืนยันอีเมล์


 9. ในหน้า Client Area ให้ล็อคอินด้วยอีเมล์และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้


 10. ในหน้า Client Area กดเลือก Services


 11. ในหน้า My Products & Services คอยจนกว่าสถานะจะเปลี่ยนจาก Pending เป็น Active แล้วให้กดที่ปุ่ม Active
 12. ในหน้า Manage Product ให้เอาค่า Nameservers ทั้งสองตัว ไปใส่ในส่วนของ Nameservers ในโดเมนที่เราจดทะเบียนไว้


 13. ลงชื่อเข้าใช้ในเวปที่เราจดทะเบียนโดเมนเนม เช่น hostingger.com เลือกโดเมนเนม เช่น munlin.tech แล้วใส่ชื่อ Nameservers ของ freehosting ตรงช่อง Namserver#1 และ Nameserver#2 ในโดเมนของเรา แล้วกดแก้ไข หรือ Update


 14. ย้อนมาที่หน้า Manage Product คอยจนในช่อง Hosting Information ปรากฎ Username ซึ่งเป็นบัญชีสำหรับใช้อัพโหลดไฟล์ไปยังเซิฟเวอร์ด้วย FTP โดยทาง freehosting จะส่งรายละเอียดบัญชี FTP มาให้ทางอีเมล์


 15. ทำการอัพโหลดไฟล์ที่สร้างเวปไซต์ไปยังเซิฟเวอร์ ด้วย FileZilla หรือโปรแกรม FTP อื่นๆ


 16. คอยจน NameServers ถูกอัพเดทและชี้มาที่ freehosting เปิดหน้า Manage Product แล้วกด Visit Website เพื่อไปยังเวปไซต์ หรือกด WHOIS Info เพื่อดูรายละเอียดของโดเมน


 17. เปิดเวปเบราเซอร์ แล้วพิมพ์ munlin.tech (ให้เปลี่ยนชื่อ munlin.tech เป็นชื่อโดเมนของเราที่จดทะเบียนแล้ว เช่น mmunlin.com)


2020. mmunlin.com